Wetgeving & financiën

De vernieuwde woninghuurwet uitgelegd

11 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het Vlaams Huurdecreet veranderd. Huur of verhuur jij een woning? Ontdek dan hier even wat je zeker moet weten en wat er concreet verandert.

De huurwaarborg

Huurders die een contract afsluiten vanaf 1 januari 2019 zullen drie maanden huur betalen als waarborg.

De opzegging

Voor een overeenkomst van korte duur (minder dan drie jaar) mag de huurder het contract opzeggen mits het respecteren van respectievelijk anderhalve, één of een halve maand huur als vergoeding (opzeg in het eerste, tweede of derde jaar). De verhuurder kan het contract van korte duur niet opzeggen.

Voor een overeenkomst van lange duur (9 jaar) is de wettelijke opzegtermijn voor de huurder drie maanden. Daarbij moet de huurder ook een vergoeding betalen van drie, twee of één maand huur respectievelijk aan het jaar waarin de opzeg wordt gedaan.  De verhuurder kan op elk moment de huurovereenkomst beëindigen om de woning zelf te betrekken of door familieleden te laten betrekken, op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van zes maanden respecteert. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt om een familielid in de verhuurde woning te laten wonen, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van het derde jaar van de huurovereenkomst.

Bij een niet-geregistreerd huurcontract kan de huurder in principe op elk moment stopzetten zonder enige verplichting of vergoeding. Het nieuw decreet voorziet wel dat de huurder nog zal moeten betalen voor de maand waarin hij de opzeg geeft. Wel geven we graag mee dat het altijd de meest verstandige keuze is om een huurcontract te laten registreren.

De prijs

Vanaf 1 januari 2019 mag een huisbaas de huurprijs aanpassen op enkele voorwaarden. Bijvoorbeeld als er nieuwe omstandigheden zijn die de huurwaarde met 20% doen stijgen. Of na verbouwingswerken, of energiebesparende maatregelen, die de huurwaarde minstens 10% doen stijgen.

De kosten

Welke kosten zijn nu precies voor rekening van de verhuurder en welke voor de huurder? De Vlaamse regering zal een officiële lijst publiceren met kleine onderhoudswerken die betaald moeten worden door de huurder.

Overige bepalingen

Bij de verkoop van een huurhuis blijft het contract tussen de huurder en verhuurder gelden, ook al wordt de woning verkocht aan een nieuwe eigenaar. Verder werden er in het decreet nieuwe bepalingen vastgelegd bij het overlijden van de huurder. Indien de huurder komt te overlijden stopt het contract vanaf de tweede maand na het overlijden tenzij erfgenamen laten weten dat ze de huur willen verderzetten. De verhuurder heeft dus recht op die twee maanden tussen overlijden en de automatische stopzetten en op een maand huur als vergoeding.

 

Bij deze zijn de grootste veranderingen van het nieuw woninghuurdecreet opgesomd. Zijn er voor jou toch nog zaken onduidelijk, neem gerust contact op. Een link naar het complete decreet vindt je hier: https://www.woninghuur.vlaanderen/