Wetgeving & financiën

Een zonevreemde woning – wat is dat nu juist?

18 februari 2018

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Voorbeelden: Een woning in recreatiegebied, een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied, een bedrijf in bufferzone, een winkelbedrijf in industriegebied, een commerciële private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, een woning in natuurgebied, enz. Bent u eigenaar van een zonevreemde woning? Dit is wat het voor u betekent.

 

Zonevreemd maar niet illegaal

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of vergund geacht wordt, volgens de Vlaamse Overheid. Of je woning al dan niet vergund is, kan je navragen bij de stad of gemeente waarin jouw woning zich bevindt meer bepaald bij de stedenbouwkundige dienst. Als de huidige toestand van de woning overeenkomt met wat er in het vergunde plan is opgenomen, dan is de woning vergund. Wijkt de huidige toestand lichtelijk af van het vergunde plan, dan is de woning hoofdzakelijk vergund. Grote afwijkingen worden niet toegelaten. Uiteraard is het steeds mogelijk om een niet vergunde woning te laten regulariseren. Of dit lukt, hangt af van de stedenbouwkundige voorlichtingen en goede ruimtelijke ordening.

 

Verbouwen van een zonevreemde woning

Kleine verbouwingswerken om in het nodige wooncomfort te voorzien zoals het renoveren van een badkamer, het leggen van parket en dergelijke zijn steeds mogelijk zonder stedenbouwkundige vergunning. Heeft de verbouwing betrekking op de stabiliteit van de woning, dan heb je wel een vergunning nodig. Hoe je dit moet aanvragen, vraag je best na bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente of stad.